Popular Articles

Academic year 2018-19


Author Title of Paper Name of Journal/Magzine/News Paper Year, Vol. and Page No.
Dr.Kalpesh More Dudhatil Fat,SNF Vadhiche Upay Godva Sheticha April,71-73
Dr.Kalpesh More Upyuktya Paustik Nivali Godva Sheticha April,85-86
Prof.T.B.Ugale,Prof.A.S.Mochi,Prof.K.G.Shete Drakshbagetil khod kid- mealybug ekatmik niyantranasathi jaivik ghatkancha vapar Baliraja Feb 2019
Prof.T.B.Ugale Drakshat Rasayanik sah Jaivik Ghatkanchaa Kaushalyane Vapar Daily Agrowon IPM Secial Issue, 25/07/2018
Dr.Kalpesh More Janavarana honara ushamaghat (Hitstrok)va tyavaril yogya upchar Godva Sheticha June,26-27
Dr.Kalpesh More Pavsalyat kara Janavaryanchya charyache va gothyache yogya vyavsthapan Godva Sheticha May,15-19
Prof.N.B.Bhoknal Drakshabagetil Dauni v pawdari mildyu rogache vyavasthapan Krushisevak Monday, 1-7 October 2018

Academic Year


 • Academic year 2018-19
 • Academic year 2017-18
 • Academic year 2016-17
 • Academic year 2015-16
 • Academic year 2014-15 • Major Recruiters

  K.K. Wagh College of Agriculture, Saraswati nagar, Panchavati, Nashik - 422 003.
  Ph: (+91)(0253)2555221,2555224,2303545
  Email: principal-bscagri@kkwagh.edu.in