Radio Talks/Tv Programme

Academic year 2022-23


Name Of Staff Topic Radio Station/T.V Programme Date
Prof.T.B.Ugale द्राक्ष बागेतील किड रोग व्यवस्थापन व ग्राफ़्टिंग ची पुर्वतयारी Akashwani, Nashik 07 Jul 2022
Dr.K.D.More पावसाळ्यात जनावरांचे लसीकरण व आरोग्य व्यवस्थापन Akashwani, Nashik 14 Jul 2022
Prof.P.B.Pawar भरड धान्य व मूल्यवर्धित पदार्थ काळाची गरज Akashwani, Nashik 19 Sep 2022
Prof. S. A. Hulgunde सुक्ष्महवामान आणि भारतीय शेती Akashwani, Nashik 22 Sep 2022
Prof.T.B.Ugale द्राक्ष बागेतील फ़ुलोरा अवस्थेतील किड रोग नियंत्रण Akashwani, Nashik 01 Dec 2022
Prof. S. A. Hulgunde शेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर Akashwani, Nashik 31 Jan 2023
Dr.S.V.Salunkhe काटेकोर शेती प्रणाली Akashwani, Nashik 06 Feb 2023
Prof.H.N.Patil शेळीपालनातील परजीवी व्यवस्थापन आणि लसीकरण काळाची गरज Akashwani, Nashik 27 Feb 2023
Prof.T.B.Ugale Grape orchard management after April pruning Akashwani, Nashik 13 Apr 2023
Prof.T.B.Ugale द्राक्ष बागेचे खरड छाटणी नंतर चे व्यवस्थापन Akashwani, Nashik 13 Apr 2023
Prof.T.B.Ugale टॊमॅटॊ किड व्यवस्थापन Akashwani, Nashik 03 Aug 2023

Academic Year


 • Academic year 2022-23
 • Academic year 2021-22
 • Academic year 2020-21
 • Academic year 2019-20
 • Academic year 2018-19
 • Academic year 2017-18
 • Academic year 2016-17
 • Academic year 2015-16
 • Academic year 2014-15 • Major Recruiters

  K.K. Wagh College of Agriculture, Saraswati nagar, Panchavati, Nashik - 422 003.
  Ph: (0253) 2555221, 2555224
  Email: [email protected]